Hoe ingewikkeld een installatie ook is, de firma Klein Anlagebau vindt altijd een gepaste oplossing, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met alle wensen en eisen.

Te denken valt o.a. aan het benutten van beperkte ruimte, het voorwaarden scheppen voor lage onderhoudskosten, het beantwoorden aan milieu-eisen.


Leveringsprogramma: 
•Silo-, weeg en produktie-installaties 
•Oud-zand-terugwinningsinstallatie (met zandkoeling) 
•Mengers type ‘Statormixer’ 
•Kompaktmenginstallaties type SM (vibraties) en KSM (schoepen) 
•Bindmiddelinjektie voor vormzandmengers.     
•Pneumatische transportinstallaties met drukzenders 
•Pneumatische bezandingsinstallaties voor railvoertuigen 
•Injektie-installaties voor smeltovens 
•Kernzandbehandeling 
•Elektrische schakel- en besturingsinstallaties.